OPVOEDING.BE

Wegwijs

 

 

Als ouder ga je vaak uit van een eigen idee hoe je best kan opvoeden.  In de omgang met je kind merk je evenwel gemakkelijk dat het niet helemaal lukt.  Het is vaak je kind die vraagt om een eigen manier van opvoeden en zo iets anders in je wekt.  Hoe inspiratie opdoen.

In onderzoek wordt vaak gezocht waar opvoeden in essentie best om kan draaien of ook om kan draaien.  Recent kwamen begrippen als co-regulatie, agency, ondersteunend opvoeden, verbindend opvoeden, activerend opvoeden, neuropedagogie en schemapedagogie op de voorgrond.  Hoe ze in je eigen opvoeden integreren.

Uit wat je als ouder ervaart en weet via contact met anderen, haal je het beste om verder te handelen.  Hoe hier, ook voor jezelf, voordeel mee doen.  Wat neem je mee in de opvoeding van vroeger en nu.

In de opvoeding werd autoritair zijn als ouder ingewisseld voor communicatief zijn.  Thans treedt ondersteunend en activerend zijn als ouder op de voorgrond met aanspreken van eigen krachten van het kind.   Hoe zo polarisering tussen ouder en kind vermijden en tegemoet weten komen aan nieuwe uitdagingen in deze snel evoluerende tijd.

Opvoeden omvat een geheel aan processen.  Hoe ze voor jezelf als ouder of voor je kind meer zichtbaar, werkbaar en situeerbaar maken, met meer resultaat.  Welke zijn deze processen en hoe erop inspelen.

Er is je kind met zijn opvoedingsvraag van wat het nodig heeft, zo ook ben jij er zelf met je eigen noden en antwoord als volwassene.  Hoe beide in balans brengen, met aandacht voor kind en ouder. 

Ouder-zijn wordt bijwijlen mogelijk ervaren of omschreven als vermoeiend, belastend en inperkend.  Hoe dit voorkomen of tegengaan en je goed voelen als ouder, relatiepartner en persoon. 

Opvoeden voor je als ouder is voortdurend iets nieuw en onbekendIets als te verkennen, wat mogelijk aanvoelt als avontuur.  Je kind in ontwikkeling, jezelf - ook als ouder - en je situatie samen met anderen zijn voortdurend in evolutie en verandering.  Hoe jezelf, je kind en de omgevende sociale realiteit niet verliezen, met de nodige aandacht voor elk.

Tekstvak: Over opvoeden gesproken - Onderzoek vertaald in praktijk - Voor de toekomst van het opvoeden- Met info

Ondersteunende wetenschappelijke opvoedingsinformatie voor ouder en kind vanuit eigen handelen, situatie en kracht, rekening houdend met eigen behoeften en invulling.
Door onderzoek te vertalen naar praktijk nieuwe mogelijkheden aanbieden, zonder in vraag te stellen of te willen veranderen.

Leesrek

 

vormings- & onderzoekscentrum
              
info@opvoeding.be

Ter ondersteuning van dit project kan je editie 2021 in boekvorm verkrijgen via encyclopedie@opvoeding.be.


Vanaf nu kan je alle opvoedingsthema’s ook als folder afdrukken.  Hiertoe klik je op het print-symbool boven, typ je de gewenste pagina’s in en kies je via afdrukken via systeemdialoogvenster bij voorkeurinstellingen in tabblad indeling voor dubbelzijdig printen over korte zijde omslaan, twee pagina’s per vel en kies je bij geavanceerd voor boek-formaat met binding links.Interesse in
opvoedingsactualiteit?  
Klik hier

    J e   k a n   z o e k e n :   
.
alfabetisch :
A - El (
deel 1), Em - Ge (deel 2),  Gi - Jn (deel 3),
Jo - Li (
deel 4), Lj - On (deel 5), On - Ov (deel 6),
Ov - Re (
deel 7), Re - Sc (deel 8), Sc - Sd (deel 9),
Se - To (
deel 10), Tr - Vr (deel  11), Vr - Ze (deel 12)
Ze - Z (
deel 12bis), A - Z  (index)

.
thematisch telkens breder :
communicatie en eigen dynamiek (
deel 1),
gedragsomgang en welzijn (
deel 2),
interactie en beeldvorming (
deel 3),
modellen en leren (
deel 4),
begeleidingsomgang en ontwikkeling (
deel 5),
ouderschap en opvoeding (
deel 6),
het reactieve en (probleem)oplossing (
deel 7),
relationele en referentiële (
deel 8),
sociale omgang  en schema-ontwikkeling (
deel 9),
taal en verandering (
deel 10),
verbinding en waardering (
deel 11),
wereld- en zelforiëntatie (
deel 12 & 12bis)

Leesrek (vervolg)

 

Index

 

 S N E L Z O E K E R !  

   Alle opvoedingsthema’s op een rij

Leesrek (slot)

 

  U I T G E L I C H T


Allerlaatste
(onderzoeks)nieuws volgen? 
Klik hier

  B E L I C H T

Alle opgenomen opvoedingsinformatie is terug te vinden in afzonderlijke opvoedingsthema's.  Je vindt ze hieronder alfabetisch geordend in 12 wetenschappelijke delen.  Ze geven de nieuwste opvoedingsinzichten en methoden weer uit onderzoek. Het gebruikt referentieel kader biedt hierbij een situering en omkadering voor deze wetenschappelijke opvoedingsinzichten en methoden. Hoe ze  samen te brengen tot een en-en verhaal. Aandacht bieden aan wat iets refereert, kan hiertoe een basis bieden.

Op de site ligt erg de nadruk op inhoud aanbieden en hier rustig de tijd voor nemen.

Rond punt

    J e   k a n   z o e k e n :   
.
alfabetisch :
A - El (
deel 1), Em - Ge (deel 2),  Gi - Jn (deel 3),
Jo - Li (
deel 4), Lj - On (deel 5), On - Ov (deel 6),
Ov - Re (
deel 7), Re - Sc (deel 8), Sc - Sd (deel 9),
Se - To (
deel 10), Tr - Vr (deel  11), Vr - Ze (deel 12)
Ze - Z (
deel 12bis), A - Z  (index)

.
thematisch telkens breder :
communicatie en eigen dynamiek (
deel 1),
gedragsomgang en welzijn (
deel 2),
interactie en beeldvorming (
deel 3),
modellen en leren (
deel 4),
begeleidingsomgang en ontwikkeling (
deel 5),
ouderschap en opvoeding (
deel 6),
het reactieve en (probleem)oplossing (
deel 7),
relationele en referentiële (
deel 8),
sociale omgang  en schema-ontwikkeling (
deel 9),
taal en verandering (
deel 10),
verbinding en waardering (
deel 11),
wereld- en zelforiëntatie (
deel 12 & 12bis)

 Z O E K T I P !

Met info je situeren in wat je doet en mogelijk is

    INFORMATIEVE OPVOEDINGSONDERSTEUNING

Leesrek (English)

 

Deze website is :

 

¨ Informatief

¨ Wetenschappelijk

¨ Procesmatig

¨ Handelingsgericht

¨ Contextueel

Tekstvak: Up-to-date 2021                  Tekstvak:    Colofon >