1
(P)referentiële
opvoeding en begeleiding
van a tot z
12-delige
wetenschappelijke encyclopedie
Deel 8 : Re - Sc
Accent op relationele en referentiële
Hoofdredactie: Jo Franck
2
INDEX DEEL 8 ENCYCLOPEDIE
Jezelf rechten toekennen jongerenthema 14
Door niet authentiek te zijn, komt je integriteit vaak in
gevaar. Net wat je als jongere op die manier wou vermij-
den. Door jezelf rechten toe te kennen kom je een heel
eind vooruit.
Het referentieel model in de opvoeding 23
In het referentieel model is er aandacht op verschillende
vlakken. Het laat zien wat gebeurt als iets in meerdere of
mindere mate aanwezig of afwezig is. Het geeft aan wat
(p)referentieel te verkiezen.
Referentieel model in sociaal-culturele context 37
Ieder vertoont een eigenheid hoe iets op te vatten, hoe
te reageren en wanneer.
Referentieel model en sociaal-emotionele ontwikkeling
49
De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt getekend
door verzamelde informatie en opgedane ervaringen die
in de concrete omgang worden benut.
Referentiële begeleiding 63
Iets waarrond iets komt te draaien krijgt aandacht zodat
iets meer gunstig kan verlopen : waar om heen.
3
Referentiecommunicatie 132
Je gehanteerde ideeën-, waarden- en normentaal praat
automatisch, gewild of niet, mee bij wat je uitdrukt.
Referentie-invloed 144
Hoe als ouder referentie-persoon zijn voor je kind, zodat
het wat je denkt, voelt en wil gemakkelijk overneemt ?
Referentiële als begin- en eindpunt 152
Zowel bij hoe je iets waarneemt als bij hoe je reageert
als ouder of kind speelt waaraan je refereert een rol als
begin- en eindpunt.
Referentiële communicatie als schema 163
Als ouder wil je vaak een realiteit of een voorstelling van
de realiteit zo precies mogelijk overbrengen naar je kind
via communicatie. In je communicatie refereer je dan
naar die realiteit of voorstelling hiervan, rekening hou-
dend met je kind.
Referentie-sterkte 173
Niet enkel refereer je naar iets, maar doe je dit ook op
een bepaalde wijze. Voor beide is er een zekere sterkte
aanwezig. Aandacht hiervoor laat een onderkennen toe,
als basis voor invloed hierop, zo gewenst.